Diagnostisering av fremre instabilitet skulder


Anterior Release ble publisert 23.april. Sammen med Apprehension test som ble publisert 16. april og Relocation test utgjør den det beste vi har for diagnostisering av instabile skuldre.

I tillegg til fremre instabilitet er disse tre testene også nyttige i undersøkelser hvor det mistantes labrumskader.