Repeterte bevegelser for lumbal columna


Repeterte bevegelser er blant de best dokumenterte testene vi har for akutte og subakutte korsryggsmerter.

Vi har nå publisert de 5 repeterte bevegelsene som er dokumentert for diagnostisering av diskogen patologi.  Forskjellige forskningsgrupper har undersøkt sentralisering ved repeterte bevegelser og funnet at pasienter som opplever sentralisering eller periferisering av plagene kan klassifiseres som en egen subgruppe og at sentralisering eller periferisering av plagene kan knyttes til diskogen patologi (Brennan et al. 2006, Browder et al. 2007, Donelson et al. 1997, Laslett et al. 2005).


For pasienter med diskogen affeksjon ble det i en metodisk god studie funnet en sensitivitet på 94% og spesifisitet på 88% for repeterte bevegelser (Donelson et al. 1997).

I den kliniske hverdagen mangler vi i stor grad evidence i undersøkelse og behandling av pasienter med korsryggsmerter. Repeterte bevegelser er et godt eksempel på klinisk relevant og lett tilgjengelig forskning.

Body Examination anbefaler derfor at klinikere som undersøker og behandler pasienter med korsryggsmerter setter seg inn i disse testene som implementerer dem i sin daglige praksis.