Multitest samling for Anterior Instabilitet skulder


Vi har nå publisert den første multi tetst samlingen. Denne består av testene Apprehension test, Relocation test og Anterior Release test.

Multitest samlingen er godt dokumentert som undersøkelse for fremre instabilitet. Body Examinatin anbefaler at alle klinikere som undersøker, diagnostiserer og behandler pasienter med skulderplager implementerer denne multitest samlingen i sin undersøkelsesrutine.