Diskogen affeksjon lumbalt


Det er anerkjent at ryggsmerter er svært vanlig. Mange forfattere mener at diskogen degenerasjon er den vanligste årsaken til korsryggsmerter. Likevel er det stor uenighet i om det er mulig og hensiktsmessig å diagnostisere pasienter med ryggsmerter mer spesifikt enn at de har vondt i ryggen.

Diagnosebeskrivelsen Diskogen affeksjon lumbalt beskriver hvordan diskogen affeksjon arter seg og hvordan man gjennom klinisk undersøkelse i stor grad kan diagnostisere diskogen affeksjon.