Body Examination på Norsk Helsenett


Norsk Helsenett har nå åpnet for at Body Examination også kan brukes på maskiner tilknyttet helsenettet.

Norsk Helsenett blokkerer automatisk all streaming av film på maskiner som er tilkoblet helsenettet. Av den grunn har Body Examination så langt i praksis vært utilgjengelig for brukere som er tilkoblet helsenettet.

Fra om med i dag har Norsk Helsenett åpnet for Body Examination. Brukere som er tilknyttet helsenettet  kan nå benytte seg av Body Examination også på makinene som brukes til pasientadministrasjon.