Syndesmosetester


Syndesmoseskader er i flere studier vist å trenge lengre rehabiliteringstid enn laterale ankelskader. Det er derfor utviklet en rekke tester for å diagnostisere Syndesmoseskader.       

Syndesmoseskader gir mer plager og krever en lengre rehabiliteringsperiode enn laterale ankelskader. Det er også vist flere vedvarende plager hos pasienter med syndesmoseskader enn hos andre ankelskader.


Alle disse testene brukes i diagnostisering av syndesmoseskader. Disse skadene er derimot så sjeldne at systematisert forskning blir utfordrende, og det finnes svært lite dokumentasjon om testenes vitenskaplige kvaliteter.