Albuetester


Det finnes svært sparsomt med litteratur når det gjelder testing av albuen. Vi i Body Examination er nå i gang med å beskrive undersøkelse av albueleddet.

Testbeskrivelsen «aktive og passive prøver albue» er publisert. Dette er en noe atypisk testbeskrivelse, da vi slo sammen alle de aktive– og passive prøvene for albue i en felles testbeskrivelse. Vi mener vi på denne måten har dekket de aktive og passive prøvene på en god måte, og håper dere som brukere av Body Examination er enig med oss i det.

For de isometriske testene for albuen har vi valgt å gå i dybden i drøftelsen av de anatomiske og biomekaniske forholdene. Vi foreslår derfor en rekke utgangsstillinger og modifikasjoner av de Isometriske testene for albuen, og håper dette kan bidra til en større bevissthet omkring de forskjellige musklenes funksjon og hvordan disse kan differensieres under klinisk undersøkelse.