Hvem skriver for Body Examination


Det er flere forfattere som produserer innhold for Body Examination. Vi er alle manuellterapeuter, og alle jobber til daglig klinisk med pasienter.

Roar Syltebø er initiativ tager og ansvarlig redaktør for Body Examination. I tillegg har Roar vært aktivt med helt siden starten og produserer mye av innholdet for Body Examination. Roar har også ansvaret for produksjon av film og bilder til nettsiden.

Tor Åge Baardsen kom tidlig inn som forfatter i Body Examination og har siden 2011 vært en viktig innholdsprodusent.

Thomas Ødegaard var en periode med og produserte innhold for Body Examination. Han valgte å fokusere på utvikling av Infopad, og er derfor ikke lengre med i produksjonsteamet i Body Examination.

Are Blindheim tok over ballen da Thomas sluttet og har siden midten av 2012 skrevet for Body Examination.

Audun Smebye Lorentsen skrev en glimrende omtale av Body Examination i Muskel og Skjelett nr 3. sept. 2012. Vi leste denne omtalen med stor glede, og kontaktet i etterkant Audun for å verve ham til Body Examination – Teamet. Audun takket ja, og han har skrevet for Body Examination siden begynnelsen av 2013.