Tid for faglig oppdatering


Body Examination gir en enestående mulighet til å holde seg faglig oppdatert! Nye tester publiseres fortløpende.

Det publiseres jevnt og trutt nye testbeskrivelser i Body Examination, og brukere av Body Examination har dermed en svært god mulighet for jevnt og trutt å holde seg oppdatert innen undersøkelse og diagnostisering av muskel– og skjelett systemet. Det er i Body Examination publisert godt over 150 tester for hele kroppen.

Brukere som har fulgt med på de nye testene som publiseres har dermed i løpet av de siste årene hatt en enestående mulighet for å repetere og oppdatere seg på undersøkelsesteknikk for hele kroppen. For brukere som enda ikke har kommet i gang og bruker Body Examination anbefaler vi å begynne nå. Å lese seg opp på en test eller to i uken gir faglig fordypning og innsikt som igjen gir bedre undersøkelse og diagnostisering av pasientene våre.