Ny diagnosebeskrivelse


Diagsnoebeskrivelsen AC–leddsaffeksjon er publisert. Diagnosebeskrivelsen beskriver det kliniske bildet ved AC–ledds affeksjon, hvilke kliniske tester som er nyttige for å stille diagnosen, og de viktigeste årsakene til AC–leddssmerter.

Diagsnoebeskrivelsen AC–leddsaffeksjon er publisert. Det kliniske bildet ved AC–ledds affeksjon beskrives. De viktigeste kliniske testene i undersøkelsen av AC–ledd legges frem, og de vanligste årsakene til AC–leddssmerter forklares. Vi har selvsagt gjort grundige litteraturstudier og lenker til litteraturen som er brukt er selvsagt å finne i referanselisten til diagnosen.