Brukeravtale


Avtale for bruk av Body Examination (www.Bodyexamination.com) v⁄ Body Examination AS (Org nr. 997 374 290). Heretter kalt Body Examination.

Denne avtalen regulerer forholdet mellom Body Examination og kunden som tar i bruk tjenesten. Ved å godta denne brukeravtalen aksepterer du den nedenfor stående avtaleteksten i sin helhet.

Innmelding
Innmelding i Body Examination gjøres ved å registrere seg som medlem. Ved registrering som medlem må betalingsinformasjon registreres. Dette gir umiddelbar tilgang til alt innholdet i Body Examination. For medlemmer med registrert betalingskort vil medlemsavgift for den første avtaleperioden trekkes i det innmeldingen foretas. Deretter trekkes medlemsavgiften hver måned til abonnementet sies opp.

Medlemmer som er registrert i medlemsdatabasen, men ikke som betalende kunder kan logge inn med sitt brukernavn og passord og får da mulighet til å registrere betalingsinformasjon på "Min side". Dette gjelder også kunder hvor det ikke har vært mulig å foreta automatisk fornyelse av abonnementet.

Kunder som ønsker å betale abonnementet med faktura kan registrere rabattkoden "faktura2013" og trykke "bruk rabattkode". Man vil da få umiddelbar tilgang til Body Examination. Faktura vil bli sendt til den e–post adressen som ble oppgitt ved registrering. En registrering som faktura kunde er bindende, og kravet vil bli rettslig forfulgt i henhold til norsk lov.

Ved innmelding via partnere gjelder spesielle regler som opplyses om særskilt der disse gjelder.

Avtaleperiode
Medlemskapet i Body Examination er løpende til det blir sagt opp. Fra innmeldingstidspunktet vil man få tilgang til det innholdet på Body Examination som er forbeholdt medlemmer. Det er ingen bindingstid eller oppsigelsestid. Tjenesten vil automatisk bli fornyet for en ny avtaleperiode,  inntil en eventuell oppsigelse er bekreftet. Varigheten på avtaleperioden avhenger av hva som er valgt ved avtaleinngåelse. For fakturakunder gjelder samme regler som for medlemmer som har registrert betalingskort.

Oppsigelse
Utmelding fra Body Examination skal skje gjennom "min side" på nettsiden. Man vil ved utmelding ha tilgang til den delen av Body Examination som er forbeholdt medlemmer ut den perioden som det er betalt for. Innbetalt medlemsavgift vil ikke bli refundert. Dette gjelder både for våre fakturakunder og kunder som har registrert betalingskort. Etter oppsigelse av medlemskapet vil man fortsatt være registrert i Body Examination, og vil motta nyhetsbrev.

Oppsigelse av nyhetsbrev, og sletting fra Body Examination sitt register gjøres ved å sende en melding om dette via "kontakt oss"  på "min side". Man vil da ikke lenger motta nyhetsbrev fra Body Examination og må registrere seg på nytt for tilgang til Body Examination sine medlemssider og nyhetsbrev.

Fakturering
Privatkunder må registrere seg med betalingskort (visa eller mastercard) som trekkes automatisk når en ny avtaleperiode påbegynnes. Dette skjer automatisk til kunden velger å si opp medlemskapet. På "min side" kan man lese sin betalingshistorikk og har tilgang til kvitteringer for betalt medlemsavgift.

Foretak som er registrert i foretaksregisteret kan registrere seg som bedrifstkunder og kan da velge å motta elektronisk faktura heller enn automatisk trekk på betalingskort. For å registrere seg som fakturakunde benyttes rabattkoden "faktura2013" ved registrering.

Faktura for ny avtaleperiode sendes automatisk ut ved overgangen til ny avtaleperiode. Faktura sendes til den e–post adressen som er registrert som kundens kontaktadresse.  Ikke betalte faktura gir grunnlag for utestengelse fra innhold som er forbeholdt medlemmer. Det fakturerte beløpet vil likevel forfølges.

Hvis et foretak ønsker å inngå avtale for flere abonnement kan Body Examination kontaktes for et pristilbud på support@bodyexamination.com.

Priser
Priser for medlemskap vil til enhver tid være oppdatert i prislisten til Body Examination som er publisert på nettsiden. Body Examination forbeholder seg retten til å endre prisene for medlemskap. Kunder vil få minimum 30 dagers varsel via nyhetsbrev før nye priser iverksettes. Prisinformasjon vil bli sendt via nyhetsbrev til den e–postadressen som er oppgitt som kundeadresse for kundeforholdet. Kunden kan til enhver tid endre denne på "min side".

Kampanjepriser vil være gjeldende i den perioden som er oppgitt i kampanjen. Etter utløp av kampanjeperioden vil prisen automatisk justeres til vanlig medlemspris uten forutgående varsel.

Ansvarsbegrensning
Body Examination fraskriver seg et hvert ansvar for bruk og tolkning av innholdet i nettsidene. Bruker må gjøre sine egne faglige vurderinger basert på gjeldende fagnorm og tilgjengelig dokumentasjon.

Body Examination og partnere ønsker og jobber for at nettsidene skal være tilgjengelig til enhver tid. En 100% tilgjengelighet kan derimot ikke garanteres, og det vil kunne oppstå perioder hvor nettsiden ikke er tilgjengelig. Innbetalt medlemsavgift vil ikke bli refundert  på grunn av manglende oppetid.  Unntatt fra dette er eventuelle situasjoner hvor Body Examination er utilgjengelig sammenhengende i mer enn en uke.

Personopplysninger
Body Examination vil til enhver tid bevare taushet rundt personopplysninger og firmainformasjon  som registreres og lagres om kunder i henhold til lov om personopplysninger. Dette gjelder både kontaktinformasjon og betalingsinformasjon. Informasjon vil kun bli videreformidlet til tredjeparter som er nødvendige i utvikling og drift av Body Examination. Body Examination vil ikke selge eller videreformidle kundeopplysninger til utenforstående tredjeparter.

Kortinformasjon
Når betalingskort registreres i Body Examination blir betalingene behandlet av Teller og Nets. Betalingsløsningen er en sikker elektronisk betalingsløsning for Visa og Mastercard. All kortinformasjon blir oppbevart i henhold til kortselskapenes regelverk.

Lovvalg og Tvisteløsning
Denne avtalen skal reguleres av norsk rett. Eventuelle tvister mellom kunde og Body Examination skal løses i minnelighet. Partene vedtar Salten tingrett som verneting .

Kontaktinformasjon

Body Examination kan kontaktes via e–post på support@bodyexamination.com.
Body Examination AS
Torget 1
8300 Svolvær

Ansvarlig redaktør: Roar Syltebø, tlf: 917 21 590