Bekkenrelaterte smerter

Alt i 1905 publiserte Goldthwait og Osgood sine to artikler hvor de drøfter Bekkenrelaterte smerter. De tar utgangspunkt i bekkenplager i forbindelse med svangerskap, men inkluderer også eksempel på menn med bekkensmerter (Goldthwait & Osgood, 1905a, 1905b). Bekkensmerter i forbindelse med svangerskap var derimot ikke ukjent også før dette. Goldthwait og Osgood henviser til en rekke artikler og fagbøker, blant annet en Dr. Snelling som skal ha publisert et utfyllende arbeid om bekkensmerter. Vi har dessverre ikke kunnet oppdrive noen av disse.

Innholdet i Body Examination er forbeholdt medlemmer.

Alt du trenger å gjøre for å få tilgang til den beste oppdaterte kunnskapen om undersøkelse av bevegelsesapparatet er å registrere deg som betalende medlem! Du vil da også motta et nyhetsbrev med oppdateringer om tester og diagnoser som publiseres og informasjon om det som skjer på Body Examination!