Fasettleddsartrose

Fasettledd i nedre lumbal og cervicothoracalovergangen er blant de stedene som er hyppigst utsatt for artrose. Artrose kan manifestere seg både med smerter og funksjonssvikt uten radiologiske forandringer eller med store radiologiske forandringer i leddene, men med lite smerte og tilnærmet normal funksjon. Det er stor uenighet om prevalensen av lumbal fasettleddsartrose, men fasettleddsartrose er en degenerativ tilstand og prevalensen øker med økende alder. Det er også uenighet i de forskjellige medisinske miljøene om man burde bruke diagnosen fasettleddsartrose eller om pasientene er mer tjent med at vi ikke bruker diagnosen.

Utfyllende informasjon, henvisninger og referanser er å finne i diagnosens dybdevisning

Innholdet i Body Examination er forbeholdt medlemmer.

Alt du trenger å gjøre for å få tilgang til den beste oppdaterte kunnskapen om undersøkelse av bevegelsesapparatet er å registrere deg som betalende medlem! Du vil da også motta et nyhetsbrev med oppdateringer om tester og diagnoser som publiseres og informasjon om det som skjer på Body Examination!