Subacromialt impingement

Skuldersmerter forekommer hyppig og i løpet av et år har nærmere halvparten av befolkningen skuldersmerter (Luime et al., 2004). Insidensen av skuldersmerter øker betydelig med alderen og er den vanligste årsaken til muskel– og skjelettsmerter hos personer over 65 år (Taylor, 2005). Subacromielle smerter er den vanligste årsaken til skuldersmerter (Brox et al., 2010; Szyluk et al. , 2008).

Innholdet i Body Examination er forbeholdt medlemmer.

Alt du trenger å gjøre for å få tilgang til den beste oppdaterte kunnskapen om undersøkelse av bevegelsesapparatet er å registrere deg som betalende medlem! Du vil da også motta et nyhetsbrev med oppdateringer om tester og diagnoser som publiseres og informasjon om det som skjer på Body Examination!