L4 nerverotaffeksjon

Affeksjon av L4 nerverot er en diagnose som stilles klinisk på bakgrunn av anamnestiske opplysninger, nevrologisk orienterende prøver og nevrodynamiske tester. Diagnosen kan til en viss grad bekreftes billeddiagnostisk med MR eller CT.

Innholdet i Body Examination er forbeholdt medlemmer.

Alt du trenger å gjøre for å få tilgang til den beste oppdaterte kunnskapen om undersøkelse av bevegelsesapparatet er å registrere deg som betalende medlem! Du vil da også motta et nyhetsbrev med oppdateringer om tester og diagnoser som publiseres og informasjon om det som skjer på Body Examination!