Apprehension Test

Skulderleddet er det leddet som har størst mobilitet og er derfor sårbart overfor luksering og subluksering⁄ instabilitet. Apprehension test er en test for å vurdere integriteten av leddkapsel og ligamenter (Donatelli, 2011). Apprehension test ble først beskrevet av Rowe & Zarins i 1981.Testen er beregnet for å avdekke symptomatisk anterior subluksering⁄ instabilitet, eventuelt anterior dislokasjon (Gerber & Ganz, 1984; Magee, 2007), men kan også være positiv ved multidieksjonell instabilitet (Donatelli, 2011). Smerter i bakkant av leddet kan indikere bakre impingment (internal impingement) (Magee, 2007; Solberg, 2002).


Innholdet i Body Examination er forbeholdt medlemmer.

Alt du trenger å gjøre for å få tilgang til den beste oppdaterte kunnskapen om undersøkelse av bevegelsesapparatet er å registrere deg som betalende medlem! Du vil da også motta et nyhetsbrev med oppdateringer om tester og diagnoser som publiseres og informasjon om det som skjer på Body Examination!