Anterior Release test

Skulderleddet er det leddet som har størst mobilitet og er derfor sårbart overfor luksering og subluksering⁄ instabilitet. Anterior release test er en test for å vurdere anterior instabilitet og er spesielt egnet til å oppdage subtile tilfeller av instabilitet (Gross & Distefano, 1997). 


Innholdet i Body Examination er forbeholdt medlemmer.

Alt du trenger å gjøre for å få tilgang til den beste oppdaterte kunnskapen om undersøkelse av bevegelsesapparatet er å registrere deg som betalende medlem! Du vil da også motta et nyhetsbrev med oppdateringer om tester og diagnoser som publiseres og informasjon om det som skjer på Body Examination!