Neers test

Neers test  er første gang beskrevet av CS Neer i 1972. Testen brukes for å undersøke om det foreligger et subacromielt impingement syndrom. Den er lite spesifikk, og kan ikke skille mellom de forskjellige strukturene som kan komme i klem subacromielt. Neer beskrev først testen som en todelt test hvor et positivt funn ble bekreftet ved subacromiell injeksjon av xylocaine og deretter smertelette når testen ble gjentatt. Testen bør sammen med Hawkins test og aktive prøver⁄ smertebue inngå i en skulderundersøkelse ved misstanke om impingement subacromielt.

Referanser og henvisninger er å finne i dybdevisningen av testen


Innholdet i Body Examination er forbeholdt medlemmer.

Alt du trenger å gjøre for å få tilgang til den beste oppdaterte kunnskapen om undersøkelse av bevegelsesapparatet er å registrere deg som betalende medlem! Du vil da også motta et nyhetsbrev med oppdateringer om tester og diagnoser som publiseres og informasjon om det som skjer på Body Examination!