Hawkins Test / Hawkins-Kennedy test

Hwakins test  er første gang beskrevet av Hawkins og Kennedy i 1980. Testen er designet for å provosere subacromielle strukturer mot acromion og det coracoacromiale ligament. Teste er i flere studier fått høy sensistivitet for subacromielt impignment men med veldig variende resultater på spesifisitet.  Gjøres testen sammen med flere andre tester som Neer, Speed, Yergason Horisontal abduksjonstest, drop arm, og painful arch oppnår en samlet høy spesifitet men lav sensitvitet for SIS. Flere mener denne testen er dårlig til å stille konkret diagnose, mens den kan være nyttig for å inkluder smerter i subacromionale rom, og rotatorcuff.


Innholdet i Body Examination er forbeholdt medlemmer.

Alt du trenger å gjøre for å få tilgang til den beste oppdaterte kunnskapen om undersøkelse av bevegelsesapparatet er å registrere deg som betalende medlem! Du vil da også motta et nyhetsbrev med oppdateringer om tester og diagnoser som publiseres og informasjon om det som skjer på Body Examination!