Hælgange

Hælgange brukes som en del av de nevrologisk orienterende prøvene. Testen brukes sammen med tågange som en "kvikk–test" for vurdering av L4, L5 og S1 nerverotaffeksjon.Ved hælgange brukes muslkene Tibialis anterior, extensor hallucis longus og extensor digitorum longus for å løfte fotbladet i dorsalfleksjon. Alle disse tre musklene er iføge Travell og Simons (1993) innervert av n. fibularis profundus som inneholder fibra fra l4, l5 og s1 (Travell og Simons, 1993).


Innholdet i Body Examination er forbeholdt medlemmer.

Alt du trenger å gjøre for å få tilgang til den beste oppdaterte kunnskapen om undersøkelse av bevegelsesapparatet er å registrere deg som betalende medlem! Du vil da også motta et nyhetsbrev med oppdateringer om tester og diagnoser som publiseres og informasjon om det som skjer på Body Examination!