Internal rotation lag sign (IRLS)

Lag sign er tester for å avdekke rupturer. Internal Rotation Lag Sign (IRLS) er en test som av Hertel el al. i 1996 blir beskrevet med 100 prosent prediktiv verdi for subscapularis–ruptur. Bartsch et al. finner i sin artikkel en sensitivitet på 71 med spesifisitet på 45%. En review med Rigsby et al. viser imidlertid veldig høy sensitivitet og spesifisitet ved totalruptur, og middels sensitivitet og høy spesifisitet ved partiell ruptur. Testen øker nøyaktigheten i diagnosen ved partielle rupturer og ved cuff–ruptur med samtidig lite innskrenket bevegelse. Hertel skriver i sin artikkel at testen er proposjonalt positiv med størrelsen på rupturen. Testen er vanskelig å gjennomføre der en har innskrenket bevegelse i skulderen.


Innholdet i Body Examination er forbeholdt medlemmer.

Alt du trenger å gjøre for å få tilgang til den beste oppdaterte kunnskapen om undersøkelse av bevegelsesapparatet er å registrere deg som betalende medlem! Du vil da også motta et nyhetsbrev med oppdateringer om tester og diagnoser som publiseres og informasjon om det som skjer på Body Examination!