Drop sign

Testen er beskrevet som en test for cuff–ruptur lokalisert til m.infraspinatus, i muskelbuken eller irreversibel fettdegenerasjon i m. infraspinatus. Goutallier stage–3 or stage–4 fett–degenerasjon i infraspinatus har vist dårlige resultat ved operasjoner av cuff–ruptur. Walch et al fant i 1998 en spesifisitet og sensibilitet i ved denne testen på 100% ved disse stadiene av fettdegenerasjon.


Innholdet i Body Examination er forbeholdt medlemmer.

Alt du trenger å gjøre for å få tilgang til den beste oppdaterte kunnskapen om undersøkelse av bevegelsesapparatet er å registrere deg som betalende medlem! Du vil da også motta et nyhetsbrev med oppdateringer om tester og diagnoser som publiseres og informasjon om det som skjer på Body Examination!