Lift-off test

Lift–off test ble føste gang beskrevet av Gerber og Krushell i 1991 for å diagnostisere en klinisk relevant m subscapularis–ruptur . Fra litteraturen kan det se ut som dette hadde vært en noe oversett diagnose,  Gerber og Krushell skriver at det tidligere kun hadde vært beskrevet 3  caser tidligere. De inkluderte 16 i sin studie. Alle post traumatiske. Testen er beskrevet med opp til 100% spesifisitet, og 62–94% sensitivitet. Metodekvaliteten på orginalartikkelen er senere blitt kommenter av andre som mangelfull.  Ringsby et al publiserte imidlertid en rewiev i 2010  der de evaluerte index–tester for hel partiell eller total ruptur av m subscapularis. Her fant de en høy sensitivitet og spesifisitet på totalruptur, mindre ved partiellruptur. I sistnevnte tilfelle  bør den suppleres med Internal–rotation lag sign, Bear hug (90grader) og Belly off sign som alle har høy sensitivitet også ved partiell ruptur.


Innholdet i Body Examination er forbeholdt medlemmer.

Alt du trenger å gjøre for å få tilgang til den beste oppdaterte kunnskapen om undersøkelse av bevegelsesapparatet er å registrere deg som betalende medlem! Du vil da også motta et nyhetsbrev med oppdateringer om tester og diagnoser som publiseres og informasjon om det som skjer på Body Examination!