Aktiv abduksjon skulder (Shoulder shrug sign, Painful arc)

Aktiv skulderabduksjon er en av de aktive prøvene for skuldren. De aktive prøvene brukes i begynnelsen av undersøkelsen for å få ett inntrykk av pasientens smertetilstand, vilje og evne til å bevege. I tillegg gir aktiv abduksjon mye informasjon om årsaken til pasientens plager.
Innholdet i Body Examination er forbeholdt medlemmer.

Alt du trenger å gjøre for å få tilgang til den beste oppdaterte kunnskapen om undersøkelse av bevegelsesapparatet er å registrere deg som betalende medlem! Du vil da også motta et nyhetsbrev med oppdateringer om tester og diagnoser som publiseres og informasjon om det som skjer på Body Examination!