Segmentell mobilitet lumbal rotasjon

Segmentelle mobilitetstester er en del av den manuellmedisinske tradisjonen. Testene utføres ved at undersøker palperer bevegelsen mellom de forskjellige segmentene i collumna mens segmentene passivt beveges i forhold til hverandre. De segmentelle mobilitetsprøvene er derfor svært subjektive, siden det er klinikerens vurdering av bevegelsen som avgjør testens utfall, og ikke pasientens opplevelse av smerte eller symptomendring. Kaltenborn og Evjenth presenterte under IFOMT konferansen i 1977 en 7–delt skala for å gradere segmentell mobilitet. Denne er derimot lite brukt, og bevegelsen i et segment rangeres oftest som hypomobilit, normalt eller hypermobilit (Kaltenborn 2003, Magee 1997, Solberg og Kirkesola 2007). Testene utføres ved at pasienten ligger avslappet på siden på benken og terapeuten via hofte og bekken beveger lumbalen i ekstensjon eller fleksjon og via thorax beveger i rotasjon. Bevegelsen vurderes i forhold til normalutslaget for hvert av segmentene og i forhold til tilstøtende segmenter. Segmentelle mobilitetsprøver gjøres oftest mot slutten av undersøkelsen og bevegeligheten i hvert av segmentene kan derfor også vurderes i forhold til foregående undersøkelse som aktive og passive tester.


Innholdet i Body Examination er forbeholdt medlemmer.

Alt du trenger å gjøre for å få tilgang til den beste oppdaterte kunnskapen om undersøkelse av bevegelsesapparatet er å registrere deg som betalende medlem! Du vil da også motta et nyhetsbrev med oppdateringer om tester og diagnoser som publiseres og informasjon om det som skjer på Body Examination!