Segmentell mobilitet lumbal fleksjon

Segmentelle mobilitetsprøver i fleksjon utføres ved at pasienten ligger på siden med hofte og knær flektert ca 90°. Kliniker står med pasientens knær mot låret sitt og fatter med den distale hånden om pasientens ankler⁄ legger mens bevegelsen lumbalt palperes med den proksimale hånden. Bevegelsen palperes gjerne i 2 segmenter samtidig for bedre å kunne sammenligne utslagene. Bevegelsen tas ut ved at kliniker trekker collumna i fleksjon ved å flektere i hoften til bevegelsen i  det aktuelle og tilstøtende segmenter er tatt ut, og deretter skyve pasienten tilbake til utgangsstillingen før neste segment undersøkes.