Varus stress test/ test av laterale collateral ligament i kneet

Varus stress test brukes for vurdering av de laterale strukturene i kneet. Grunnet den anatomiske orienteringen av sener og ligamenter i kneet er de laterale skadene ofte mer alvorlige men mindre vanlige enn skader på medialsiden.  Likevel er det gjort forholdsvis lite forskning på testing av de laterale strukturene. Forskergruppen til Hughston (Hughston et al., 1976a, 1976b) var de første som beskrev testen som de kalte ”varus stress test”.


Innholdet i Body Examination er forbeholdt medlemmer.

Alt du trenger å gjøre for å få tilgang til den beste oppdaterte kunnskapen om undersøkelse av bevegelsesapparatet er å registrere deg som betalende medlem! Du vil da også motta et nyhetsbrev med oppdateringer om tester og diagnoser som publiseres og informasjon om det som skjer på Body Examination!