Valgus stress test/ test av mediale collateral ligament i kneet

Pasienten ligger på ryggen. Abduser det aktuelle ben noe i hofteleddet. Undersøker griper rundt legg⁄ ankel på den fot som skal testes. Undersøkernes andre hånd plasseres over kneets laterale strukturer. Valgus stress test skal utføres i full ekstensjon og med 30 graders fleksjon av kneet. For testing med fleksjon flekteres kneet ca 30 grader over kanten på benken. I ekstensjon hviler både pasientens lår og legg på benken. Med hånden som holder legg⁄ ankel utøves en rolig abduserende⁄ lateral kraft, mens hånden som stabiliserer kneet gir et mottrykk i medial retning.

Ved testing i 30 grader fleksjon er det viktig å hindre samtidig utadrotasjon ved å innadrotere med hånden som stabiliserer distale legg⁄ ankel. Testen bør utføres rolig med en konstant kraft for lettere å få oversikt over smerter⁄ instabilitet. Testen bør gjentas flere ganger for å sikre seg riktig bilde av pasientens kne (Hughston et al., 1976).

Hughston og medarbeidere (Hughston et al., 1976) er tydelig på at frisk side alltid skal testes først ved akutte skader. Dette for å vise pasienten hva som kan forventes, vinne pasientens tillit og unngå unødvendig spenning og frykt. I tillegg vil test av frisk side danne en viktig, klinisk baseline for evalueringen av det skadde kneet.

Alternativt kan tester stabilisere distale legg⁄ ankel under armen mens begge hender fatter rundt pasientens kne. Med denne fatningen kan kneet flekteres og ekstenderes, tester kan palperer leddspalten med tomlene og varus og valgus stress kan appliseres ved at overkroppen vendes mot eller fra behandlingsbenken (Solberg & Kirkesola, 2007, Cook og Hegedus, 2012). Med denne alternative fatningen kan tester i tillegg til langsomt appliserte krefter gi raske varus⁄ valgus impulser og vurdere "slark" i kneet. Dette kjennetegnes med økt varus og valgus bevegelser og kan kjennes som "klunking" i kneet.