P4/ PPPP-test / Thigh Thrust / Östgaards test / Sactrotuberous stress test / Posterior Shear (POSH)

Östgaard og medarbeidere beskrev i 1994 P4 test som en ny provokasjonstest for IS–leddet for bruk på gravide kvinner (Östgaard et al., 1994). Testen er i de forskjellige publikasjonene beskrevet med en rekke forskjellige navn:  P4 eller PPPP test (Posterior Pelvic Pain Provocation test), Thigh thrust, Östgaards test, Sacrotuberous stress test (Östgaard et al., 1994; Albert et al., 2000; Laslett et al., 2005; Solberg and Kirkesola, 2007). Testen er en enkel provokasjonstest som er designet for å skape skjærkrefter og provosere pasientens aktuelle smerter ved affeksjon av IS–leddet.


Innholdet i Body Examination er forbeholdt medlemmer.

Alt du trenger å gjøre for å få tilgang til den beste oppdaterte kunnskapen om undersøkelse av bevegelsesapparatet er å registrere deg som betalende medlem! Du vil da også motta et nyhetsbrev med oppdateringer om tester og diagnoser som publiseres og informasjon om det som skjer på Body Examination!