Sacral thrust

Blower og Griffin beskrev i en artikkel fra 1984 fire tester for å skille mellom ankyloserende spondylitt og andre korsryggsmerter. Den ene testen beskrives på samme måte som Laslett og Williams beskriver Sacral Thrust 10 år senere, i 1994. Testen er senere beskrevet og undersøkt gjentatte ganger både i undersøkelse og diagnostisering av bekkenrelaterte plager i forbindelse med graviditet og Ankyloserende spondylitt.


Innholdet i Body Examination er forbeholdt medlemmer.

Alt du trenger å gjøre for å få tilgang til den beste oppdaterte kunnskapen om undersøkelse av bevegelsesapparatet er å registrere deg som betalende medlem! Du vil da også motta et nyhetsbrev med oppdateringer om tester og diagnoser som publiseres og informasjon om det som skjer på Body Examination!