Gaenslen's test

Pasienten ligger på ryggen med hoften ut mot kanten av behandlingsbenken. Pasientens ytterste ben ekstenderes på utsiden av benken og det innerste benet flekteres passivt i hofte og kne til låret så det ytterste benet løftes lett opp. Deretter skyves det strake benet mot gulvet så det oppstår en hyperekstensjon i pasientens hofte (Laslett & Williams, 1994; Laslett et al., 2005). I Gaenslen beskrivelse av testen hjelper pasienten selv til og trekker det ene benet mot brystet (Gaenslen, 1927).

Cook og Hegedus (2012) og Solberg og Kirkesola (2007) beskriver testen utført på kortsiden av benken med det ekstenderte benet hengende utenfor benkens kortside (Cook & Hegedus, 2012; Solberg & Kirkesola, 2007).

Testen gjentas på motsatt side.