Leddspill lumbalt sideliggende

Pasienten ligger på siden med ca. 90 grader bøy i hofter og knær. Kliniker støtter pasientens knær mot sine lår og fatter rundt proximale legg med sin distale hånd. Klinikers proximale hånd brukes for å palpere det aktuelle segmentet. Terapeuten kan med fordel palpere to segmenter samtidig for bedre å kunne sammenligne bevegeligheten dem i mellom (Kaltenborn 2009; Solberg og Kirkesola 2007). Kliniker skyver og trekker lett i ventral⁄ dorsal retning gjennom pasientens femur. Bevegelsen i hvert av segmentene sammenlignes med de tilstøtende segmentene.