FABER test / Patrick's test

FABER (Flexion, ABduction, External Rotation) test eller Patrick’s test er en av få tester som brukes jevnlig og som er validert og reliabilitetstestet for flere ledd. Testen er inkludert i flere kiniske studier og litteraturstudier både for undersøkelse av hofte og bekken. Testen har trolig fått navnet Patrick’s test etter Hugh Talbot Patrick (1860–1939) som var nevrolog ug underviste ved en rekke universiteter både i Europa og USA (Pollock, 1939; White, 2009).


Innholdet i Body Examination er forbeholdt medlemmer.

Alt du trenger å gjøre for å få tilgang til den beste oppdaterte kunnskapen om undersøkelse av bevegelsesapparatet er å registrere deg som betalende medlem! Du vil da også motta et nyhetsbrev med oppdateringer om tester og diagnoser som publiseres og informasjon om det som skjer på Body Examination!