Distraksjonstest IS-ledd

Distraksjon (gapping) av IS–leddene utføres tradisjonelt ved å applisere et posteriort–lateralt press mot Spina Iliaca Anterior Superior (SIAS) (Magee, 2007; Solberg and Kirkesola, 2007; Lee, 2011; Magee and Sueki, 2011). Noen forfattere har også beskrevet testen med en direkte posterior kraft (Russel et al., 1981; Blower and Griffin, 1984). Det kan diskuteres om disse to utførelsene faktisk er samme test. Det skilles ikke mellom de to testene i litteraturen. Derfor har vi valgt å slå sammen dokumentasjonen for de to måtene å utføre testen, og spesifiserer utførelsesmetoden når dokumentasjonen legges frem.


Innholdet i Body Examination er forbeholdt medlemmer.

Alt du trenger å gjøre for å få tilgang til den beste oppdaterte kunnskapen om undersøkelse av bevegelsesapparatet er å registrere deg som betalende medlem! Du vil da også motta et nyhetsbrev med oppdateringer om tester og diagnoser som publiseres og informasjon om det som skjer på Body Examination!