Femoral Acetabular Impingement test/ FADDIR test - Fleksjon, Adduksjon InnadRotasjon Hofte

Hofteleddet har det siste tiåret vært gjenstand for mye forskning og ny viten grunnet artroskopiens inntog. Flere kliniske tester er kommet til i kjølevannet av dette.  Den første gode beskrivelsen av FADDIR stammer fra en tysk forskergruppe, Klaue og medarbeidere i 1991 (Klaue, Durnin, & Ganz, 1991). FADDIR test regnes som en passiv funksjonsprøve, men også som en provokasjonstest.


Innholdet i Body Examination er forbeholdt medlemmer.

Alt du trenger å gjøre for å få tilgang til den beste oppdaterte kunnskapen om undersøkelse av bevegelsesapparatet er å registrere deg som betalende medlem! Du vil da også motta et nyhetsbrev med oppdateringer om tester og diagnoser som publiseres og informasjon om det som skjer på Body Examination!