Scapula Assistance test

Scapula assistance test er en korreksjonsmanøver for å bedømme i hvilken grad scapula dyskinesi er involvert i tilstanden med ulike skulderplager (Kibler & Sciascia, 2010). Endringer i statisk scapula posisjon og bevegelse, kalt scapula dyskinesi, er funnet hos personer med impingement problematikk, instabilitet, labrumskader og rotator cuff skader (Uhl, Kibler, Gecewich, & Tripp, 2009). Kibler (1998) var den første som beskrev  "muscle assistance test" for å vurdere om redusert funksjon av scapulabevegelse og aksioscapulær muskulaturen var årsaken til impingement symptomer og rotator cuff skader. Testen har senere blitt beskrevet som Scapula assistance test (Burkhart, Morgan, & Ben Kibler, 2003; Kibler, 1998; Kibler & Sciascia, 2010; Rabin, Irrgang, Fitzgerald, & Eubanks, 2006).


Innholdet i Body Examination er forbeholdt medlemmer.

Alt du trenger å gjøre for å få tilgang til den beste oppdaterte kunnskapen om undersøkelse av bevegelsesapparatet er å registrere deg som betalende medlem! Du vil da også motta et nyhetsbrev med oppdateringer om tester og diagnoser som publiseres og informasjon om det som skjer på Body Examination!