Posterior Rim Impingement test/ PRI test

Klaue og medarbeidere publiserte i 1991 en artikkel med tittelen "the acetabular rim syndrome". Dette er første gang vi har funnet at Posterior Rim Impingement (RIM) test er beskrevet. Testen nevnes ikke med navn, men beskrives summerisk. Også Leunig og medarbeidere (1997) har kun en summerisk beskrivelse av testen. Navnet Posterior Rim Impingement (PRI) test har vi funnet først i de to artiklene av Martin og medarbeidere fra 2010 (Klaue et al., 1991; Leunig et al., 1997; Martin, et al., 2010, 2010).


Innholdet i Body Examination er forbeholdt medlemmer.

Alt du trenger å gjøre for å få tilgang til den beste oppdaterte kunnskapen om undersøkelse av bevegelsesapparatet er å registrere deg som betalende medlem! Du vil da også motta et nyhetsbrev med oppdateringer om tester og diagnoser som publiseres og informasjon om det som skjer på Body Examination!