External rotation stress test

"External rotation stress test" utføres ved å applisere utadrotasjonsstress i den aktuelle ankelen med 90 grader fleksjon i kneet og ankelleddet i nøytralstilling. Testen utføres med pasienten sittende uten at foten er i kontakt med underlaget.

Boytim og kolleger (1991) beskriver testen utført ved at tester fatter rundt pasientens hæl og lar underarmen ligge langs pasientens mediale fotrand. Testerens andre hånd fatter rundt proksimale legg for å stabilisere leggen og hindre medbevegelse i kneet. Med denne fatningen kan testen utføres med foten som vektarm, og tilstrekkelig rotasjonskraft oppnås (Alonso et al., 1998; Boytim et al., 1991; Lin et al., 2006).

Nussbaume og medarbeidere (2001) beskriver en provokasjonstest for syndesmosen med maksimal passiv dorsalfleksjon i ankelen, og deretter passiv utadrotasjon som beskrevet over (Nussbaum et al., 2001).