Palpasjon av Syndesmosen/ Point test

Palpasjon av den syndesmosen mellom tibia og fibula, spesielt det distale anteriore tibiofibularligamentet ble brukt for å diagnostisere syndesmoseskader i en artikkel av Taylor og medarbeidere i 1992 (Taylor et al., 1992). Siden er testen omtalt av flere forfattere, og av noen forfattere blitt kalt Point test (Lin et al., 2006).


Innholdet i Body Examination er forbeholdt medlemmer.

Alt du trenger å gjøre for å få tilgang til den beste oppdaterte kunnskapen om undersøkelse av bevegelsesapparatet er å registrere deg som betalende medlem! Du vil da også motta et nyhetsbrev med oppdateringer om tester og diagnoser som publiseres og informasjon om det som skjer på Body Examination!