Cervical fleksjon-rotasjonstest

Testen er trolig først beskrevet av legen Jiri Dvorak i boken Manual Medicine fra 1984 sammen med V. Dvorak og W. Schneider. Denne er ikke å oppdrive via databaser, men hans artikkel i Spine fra 1998 beskriver testen sittende med full fleksjon i cervicalcolumna med rotasjon til hver side i denne posisjonen. Han postulerer at testen på denne måten primært tester C1–2 segmentet (Dvorák, 1998, 1984).


Innholdet i Body Examination er forbeholdt medlemmer.

Alt du trenger å gjøre for å få tilgang til den beste oppdaterte kunnskapen om undersøkelse av bevegelsesapparatet er å registrere deg som betalende medlem! Du vil da også motta et nyhetsbrev med oppdateringer om tester og diagnoser som publiseres og informasjon om det som skjer på Body Examination!