Aktive- og passive prøver albue

James Cyriax (1904–1985) får av mange æren for å ha systematisert og presentert aktive funksjonsprøver som en innledende del av en klinisk undersøkelsesmetodikk. Etter dette ble konseptet videreført av blant andre Kaltenborn i hans metodikk og senere har samtlige retninger innen undersøkelse av muskel– skjelettapparatet innledet de kliniske undersøkelser med aktive funksjonsprøver. For albueleddets del er det begrenset med forskning og referanser på de aktive funksjonsprøver, og fremstillinger her baserer seg i stor grad på arbeidene til Alf Sigurd Solberg og Freddy M. Kaltenborn. Det finnes i tillegg en del studier som har tatt for seg normalvariasjonen i friske asymptomatiske populasjoner i forhold til dominant side, alder og kjønn. Disse studiene diskuteres senere i testprosedyren.


Innholdet i Body Examination er forbeholdt medlemmer.

Alt du trenger å gjøre for å få tilgang til den beste oppdaterte kunnskapen om undersøkelse av bevegelsesapparatet er å registrere deg som betalende medlem! Du vil da også motta et nyhetsbrev med oppdateringer om tester og diagnoser som publiseres og informasjon om det som skjer på Body Examination!