DeKleyn's test

Testing av arteria vertebralis med tanke på vertebral basilar insuffisiens(VBI) gjennom cervical sluttrotasjon og ekstensjon ble først beskrevet av De Kleyn og Nieuwenhuyse i 1927(DeKleyn and Nieuwenhuyse, 1927; Kaltenborn and Evjenth, 1989; Westaway et al., 2003). Tanken er å forsnevre arterien på kontralateral side der den slynger seg rundt tverrtagg til C1. Dermed mente man å teste evnen til gjennomstrømning i arterien på samme side man tar bevegelsen mot. Kombinasjon av bevegelsene ekstensjon og rotasjon av cervicalcolumna har siden blitt anvendt i klinikken som en premanipulativ screening manøver. Validiteten og den prediktive verdien av testen er omdiskutert(Côté et al., 1996; Hutting et al., 2012).


Innholdet i Body Examination er forbeholdt medlemmer.

Alt du trenger å gjøre for å få tilgang til den beste oppdaterte kunnskapen om undersøkelse av bevegelsesapparatet er å registrere deg som betalende medlem! Du vil da også motta et nyhetsbrev med oppdateringer om tester og diagnoser som publiseres og informasjon om det som skjer på Body Examination!