Aktiv fleksjon skulder

Aktiv fleksjon er en spesiell funksjonsprøve. Dvs den tester ikke pasienten ADL–evne men tester alle anatomiske strukturer som er involvert i bevegelsen. Testen kan forsterkes med å gi motstand underveis, eller å øke antall gjentagelser. Den kan også kombineres med avlastning i en eventuell smertefri posisjon for å se om det gir smertelette. Undersøkelsen vil påvirkes av pasientens vanemønster og evt anatomiske avvik


Innholdet i Body Examination er forbeholdt medlemmer.

Alt du trenger å gjøre for å få tilgang til den beste oppdaterte kunnskapen om undersøkelse av bevegelsesapparatet er å registrere deg som betalende medlem! Du vil da også motta et nyhetsbrev med oppdateringer om tester og diagnoser som publiseres og informasjon om det som skjer på Body Examination!