Segmentell mobilitet øvre cervical fleksjon - ekstensjon

Test av passive leddutslag i columna er en integrert del av undersøkelsen og diagnostiseringen blant de som undersøker og behandler muskel– skjelett lidelser. De manuelle teknikkene som brukes er flere og ofte avhengig av utdannelse og individuelle preferanser. Målet for alle er å avdekke endret funksjon i form av redusert eller økt bevegelse som kan forklare noe av bakgrunnen til pasientens plager eller smerter. Mange av disse teknikkene hevdes å være pålitelige i de ulike leirer når de utføres av en erfaren terapeut⁄undersøker. Det er pr. i dag lav bevisførsel for intertester reliablitet eller reproduserbarhet, mens intratester reliabilitet scorer noe høyere, særlig i forhold til smerte (Hollerwöger, 2006; Jull et al., 1988; Mior et al., 1985; Solberg, 2002).


Innholdet i Body Examination er forbeholdt medlemmer.

Alt du trenger å gjøre for å få tilgang til den beste oppdaterte kunnskapen om undersøkelse av bevegelsesapparatet er å registrere deg som betalende medlem! Du vil da også motta et nyhetsbrev med oppdateringer om tester og diagnoser som publiseres og informasjon om det som skjer på Body Examination!