Leddspill Atlanto-Occipitalt

Pasienten sittende i mest mulig avslappet stilling med hendene hvilende i fanget. Terapeuten stående vendt mot siden av pasienten og hans hode støttet mot sin kropp. Terapeuten fatter om pasientens hode forfra og legger hypothenar på hånden mot underkant av occiput samtidig som han palperer med en finger på andre hånd mot C1 tverrtagg og processus masteoideus der hånden ligger mot midtre øvre cervical. En lett traksjon gis gjennom terapeutens kropp og fremre arm og bevegelsen mellom masteoideus og C1 tverrtagg registreres. Kvantitet og kvalitet på bevegelsen og eventuelt smertesvar registreres (Kaltenborn og Evjenth 1989; Solberg 2002; Kaltenborn 2009). Det er viktig å sammenligne med motsatt side.