Femoralis nevrodynamikk test/ Prone Knee Bend/ Femoralis strekk test

Pasienten ligger på magen på benken med ansiktet ned i benken, uten cervical rotasjon. Tester fatter om pasientens legg og flekterer kneet til ytterstilling eller til pasientens symptomer tiltar. Testen utføres først uten at sacrum stabiliseres og deretter ved at tester legger en stabiliserende hånd over pasientens sacrum for å unngå medbevegelse i bekkenet og collumna.  Shacklock (2005) beskriver deretter et tredje trinn med kun kompresjon⁄ stabilisering av sacrum– uten at kneet flekteres – for å verifisere at det ikke var sacrumkompresjonen⁄ stabiliseringen som var årsaken til pasientens plager (Butler, 2006; Shacklock, 2005).

Cook og Hegedus (2012) legger til hofteekstensjon for å sette nerven og innervert vev ytterligere på strekk.  Shacklock mener at en hofteekstensjon ikke vil gjøre testen mer spesifikk for nevrogene symptomer enn knefleksjon alene og henviser til Davidson, 1987. Det har dessverre ikke lyktes oss å oppdrive denne primærkilden.