Radialis Nevrodynamikk Test (RNT)

Utgangsstilling: Pasienten ligger på ryggen med den siden som skal testes ut mot kanten av benken. Tester står ved pasientens hode og setter sin hofte⁄ lår mot pasientens skulder. Tester fatter om pasientens hånd med sin håndflate mot dorsalsiden av pasientens hånd og fingre. Med dette grepet kan pasientens fingre flekteres av kliniker under testen. Pasientens albue er flektert 90 grader når testprosedyren begynner.

1. Skulderbladet stabiliseres i nøytralstilling. Dette gjøres ved at undersøker presser hoften lett mot pasientens skulder. Skulderen skal ikke deprimeres i særlig grad, men terapeuten sikrer med denne stillingen at skulderen ikke eleveres under resten av testen.
2. Albuen ekstenderes
3. Skulderen innadroteres og underarmen proneres
4. Håndleddet og fingrene flekteres
5. Abduksjon i skulderleddet
6. Pasienten legger hode til kontralateral og ipsilateral side for å provosere og avlaste symptomprovokasjonen.

Tester kan «leke» litt med de forskjellige komponentene i testen for å provosere og avlaste og differensiere mellom de forskjellige strukturene som provoserer pasientens plager.

Begge sider testes. Testen kan også utføres med pasienten sittende, men kliniker har da langt dårligere kontroll over de forskjellige komponentene i testen.