Segmentell mobilitet Atlas - Axis i rotasjon

Pasienten sitter i en mest mulig avslappet stilling med hendene i fanget. Terapeuten står vendt mot siden av pasienten og støtter Axis ryggtagg i et pinsett–grep mellom 1. og 2. finger på bakre hånd. Fremre hånd griper bredt med spredte fingre opp på hodet og pekende mot parietal⁄occipital området med underarmen i vertikal posisjon. Fremre hånd roterer pasientens hode mot terapeuten samtidig som bakre hånd fikserer Axis´ ryggtagg. Bevegelsesutslag registreres når Axis begynner å røre på seg samtidig som stoppfølelsen vurderes. Motsatt side testes på samme måte (Solberg 2002; Maitland mfl. 2005).

Alternativ fatning med fremre hånd er med hypothenar langs buen på C1 og rotasjonsbevegelsen av C1 utføres av denne mot terapeuten (Smedmark, Wallin, og Arvidsson 2000). Med bakre hånd kan man også palpere med index finger på motsatt side av C2 spinos for å kjenne når denne starter å bevege seg (Kaltenborn og Evjenth 1989).