Tinel's test/ Tinel's Sign

Tinel`s test er oppkalt etter den franske nevrologen Jules Tinel (1879–1952) som først beskrev testen på 1920–tallet. Testen kalles også for «banketest» eller «perkusjonstest av nerve» – på engelsk DTP – «Distal Tingling on Percussion». Testen benyttes i klinisk nevrologisk testing av perifere nerver, mest kjent er testen for carpal tunnel–patologi og N. medianus entrapment ⁄ patologi ved håndleddet.


Innholdet i Body Examination er forbeholdt medlemmer.

Alt du trenger å gjøre for å få tilgang til den beste oppdaterte kunnskapen om undersøkelse av bevegelsesapparatet er å registrere deg som betalende medlem! Du vil da også motta et nyhetsbrev med oppdateringer om tester og diagnoser som publiseres og informasjon om det som skjer på Body Examination!