Bear Hug Test

Pasienten er stående (evt. sittende). Pasienten plasserer affisert arm på motsatt skulder med ustrakte fingre (for å unngå griping). Overarmen eleveres slik at albuen er 90 grader flektert. Pasienten innadroterer mot skulder. Med et vinkelrett drag på aksen til hånden, prøver terapeuten å løfte pasientens håndflate opp fra skulderen. Affisert side sammenlignes med ikke affisert side (Barth et al., 2006; Barth et al., 2012).